MBA – BBA – LLM

Přijetí do studijních programů MBA, BBA a LLM většinou není podmíněno přijímací zkouškou. Důležitou podmínkou ale bývá ukončené minimálně bakalářské vzdělání v daném oboru a prokazatelná praxe na vedoucí nebo manažerské pozici o délce několika let.

Studium při zaměstnání a časová náročnost

Vysoké školy a vzdělávací instituce nabízejí studium postgraduálních titulů MBA, BBA a LLM prezenční nebo kombinovanou formou studia. Ta probíhá ve výukových blocích, převážně o víkendech, a umožňuje tak získání titulu i při zaměstnání. Celková délka studia i jednotlivých vyučovacích bloků se liší v závislosti na jednotlivých školách. Na většině škol nejsou přednášky povinné, nicméně doporučované. Po splnění všech bloků a zisku potřebného počtu kreditů (kredity jsou získávány na základě úspěšného splnění zkoušek či testů) student odevzdá a obhajuje svou závěrečnou práci.

Pro vytížené manažery existuje ještě flexibilnější forma – studium MBA online, která probíhá výhradně po internetu. V takovém případě je program většinou o něco levnější, právě z důvodu absence seminářů. I během online studia jsou vám však k dispozici veškeré materiály či nahrávky z přednášek. Časová náročnost studia je ale mnohem menší, což dává možnost získat postgraduální titul i vysoce postaveným manažerům, podnikatelům a dalším, kteří si nemohou dovolit trávit celé víkendy na lekcích.